Certifikata

■ Certifikata e Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë

■ Certifikata e Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Shëndetit në Punë

■ Certifikata e Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit

wkasmmg
Military Supplier

Furnizues ushtarak

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Qendra Teknologjike e Ndërmarrjeve e Provincës Sichuan

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

Furnizues i shkëlqyer i pajisjeve për industrinë e riciklimit dhe çmontimit të automjeteve

Integrity Enterprise 2017

Integrity Enterprise 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

Kontributi i jashtëzakonshëm i ndërmarrjeve me rritje të qëndrueshme

Innovative Enterprises In Sichuan Province

Ndërmarrjet novatore në provincën Sichuan

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

Produkte inovative të teknologjisë së lartë në provincën Sichuan

Enterprise Technology Center

Qendra e Teknologjisë së Ndërmarrjeve

Outstanding Private Enterprise

Ndërmarrje private e shquar

National High-tech Enterprise

Ndërmarrja Kombëtare e Teknologjisë së Lartë

Sichuan Province Famous Brand Title

Titulli i markës së famshme të provincës Sichuan